ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30/06/2023

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε»  με αριθμό ΓΕΜΗ 001768701000 Στη Τακτική Γενική Συνέλευση Το…

Continue ReadingΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30/06/2023