Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Φαρμακαποθήκη Απ. Παπανικολόπουλος ιδρύθηκε το 1994 και έκτοτε δραστηριοποιείται στους τομείς εμπορίας, αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων, καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον Έλληνα φαρμακοποιό με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να βελτιώνει σταθερά  τις παρεχόμενες υπηρεσίες της μέσω στρατηγικών επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του σύγχρονου φαρμακείου. Κύριο μέλημά μας παραμένει πάντα η άρτια εξυπηρέτηση των πελατών μας και η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κλάδου του φαρμάκου.

ΔΙΑΝΟΜΗ – ΣΤΟΛΟΣ

Διαθέτοντας ένα στόλο από 29 ιδιόκτητα οχήματα και άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες οδηγούς η φαρμακαποθήκη Απ. Παπανικολόπουλος Α.Ε. καλύπτει τόσο τις καθημερινές όσο και τις επείγουσες ανάγκες φαρμακείων και ασθενών με έως και 4, σε κάποιες περιπτώσεις, παραδόσεις ημερησίως με ασφάλεια και ακρίβεια. Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο στην αναβάθμιση των οχημάτων διασφαλίζοντας την μέγιστη αποδοτικότητα των δρομολογίων. Όλος ο στόλος διαθέτει σύστημα τηλεματικής καθώς και ειδικούς ψυκτικούς θαλάμους, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή μεταφορά προϊόντων ευπαθών και μη, ακολουθώντας τις οδηγίες των παρασκευαστών και πάντα σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Η Απ. Παπανικολόπουλος στα 25 χρόνια λειτουργίας της έχει καταφέρει να αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο διανομής, καλύπτοντας τις ανάγκες 400 και πλέον φαρμακείων σε όλη την Ελλάδα. Με την εγγυημένη αξιοπιστία και ποιότητα, χτίζει, σταθερές σχέσεις συνεργασίας επεκτείνοντας σταθερά τη δραστηριότητά της σε ολοένα και περισσότερες περιοχές.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Από το 2008 η Απ. Παπανικολόπουλος ΑΕ στεγάζεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, στις Αχαρνές Αττικής, συνολικής επιφάνειας 3000 τ.μ. Ο προσεκτικός σχεδιασμός των εγκαταστάσεων και η χρήση συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας εγγυώνται τόσο την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας όσο και την ασφάλεια των εργαζομένων της. Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς μας για βελτίωση των λειτουργιών μας, σε συμμόρφωση πάντοτε με τα διεθνή πρότυπα, την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, η Εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει τεκμηριωμένο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας κατά ISO 9001 : 2015 και ακολουθεί την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γποικ/1348/04, η οποία παράλληλα συμμορφώνεται με τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την ορθή διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Το υψηλό ποσοστό αυτοματοποίησης εργασιών χάρις στο εξελιγμένο σύστημα ρομποτικής SSI-SCHAEFER/Zenon το οποίο πλαισιώνεται από μηχανοκίνητους ιμάντες μεταφοράς, scanners ταυτοποίησης προϊόντων (RF) τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα ROWA και ειδικά λογισμικά ιχνηλάτησης, διασφαλίζει τόσο την αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας όσο και τον περιορισμό των λαθών, και επιτρέπει την διακίνηση των προϊόντων ακολουθώντας το σύστημα (FEFO) First Expired – First Out. Η Εταιρεία διαθέτει προηγμένα αυτόματα συστήματα ελέγχου/παρακολούθησης της θερμοκρασίας-υγρασίας ώστε να διασφαλίζεται η άριστη αποθήκευση και των πλέoν θερμοευαίσθητων προϊόντων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Απ.Παπανικολόπουλος Α.Ε., στις οποίες λειτουργεί πιστοποιημένο σύστημα πυρανίχνευσης/πυροπροστασίας, φυλάσσονται 24 ώρες το 24ωρο και παρακολουθούνται από κλειστό κύκλωμα καμερών με στόχο την πλήρη ασφάλεια τόσο της επιχείρησης όσο και των εργαζομένων σε αυτή.

Επενδύοντας σταθερά στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του προ-σωπικού της η εταιρεία φιλοδοξεί να αναπτύσσεται σταθερά αντ-αποκρινόμενη στις προσδοκίες των πελατών της και να διατηρεί ένας ασφαλές και σταθερό περιβάλλον εργασίας για τους υπαλλήλους της.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στην Απ. Παπανικολόπουλος A.E. οι εργαζόμενοι αποτελούν διαχρονικά τον πυρήνα της επιχείρησης και την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης και της εξέλιξής της. Σήμερα η επιχείρηση απασχολεί περίπου 100 άριστα κατηρτισμένους επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται με συνέπεια και μεθοδικότητα για να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και την διατήρηση του υψηλού επιπέδου της ποιότητας παροχής υπηρεσιών προς τους συνεργάτες φαρμακοποιούς.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας ΑΠ.Παπανικολοπουλος. Με βασικό γνώμονα το τρίπτυχο «Κοινωνία – Άνθρωποι – Περιβάλλον», η εταιρεία αναπτύσσει συνεχώς νέες πρωτοβουλίες και ενέργειες, ενισχύοντας τη βοήθεια που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η εταιρεία λειτουργεί με αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση και έχει ενσωματώσει στη λειτουργία της πρακτικές που συμβάλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων.