Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελάτη

Παρακαλούμε καταχωρήστε την αξιολόγησή σας σημειώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό που εκφράζει τη γνώμη σας.
Κλίμακα Βαθμολόγησης: 5: Πολύ ικανοποιημένος, 4: Ικανοποιημένος, 3: Μέτρια Ικανοποιημένος, 2: Καθόλου ικανοποιημένος, 1: Δεν έχω γνώμη

Τρόπος λήψης παραγγελιών*

Clear selection

Ποιότητα των προϊόντων*

Clear selection

Διαθεσιμότητα προϊόντων/ελλείψεις*

Clear selection

Ταχύτητα εξυπηρέτησης-χρόνος εκτέλεσης παραγγελιών*

Clear selection

Επικοινωνία με την Εταιρεία και ενημέρωση σχετικά με τις παραγγελίες*

Clear selection

Ευελιξία της Εταιρείας μας ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεών σας ή τη διόρθωση τυχόν λαθών.*

Clear selection

Αξιολόγηση του προσωπικού ως προς την ευγένεια, φιλικότητα και συνεργασία.*

Clear selection

Σχέση Ποιότητας/Τιμής των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.*

Clear selection

Αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα των προϊόντων/υπηρεσιών που σας παρείχαμε.*

Clear selection

Επωνυμία Φαρμακείου*

Clear selection
E-mail επικοινωνίας

email*

Clear selection

Αποδέχομαι την επεξεργασία του ερωτηματολογίου*

Clear selection