Ανάκληση παρτίδων προϊόντων ORGANON

 

Προϊόν Παρτίδα Παραγωγού Ημερομηνία Παραγωγής Ημερομηνία Λήξης
CELESTONE CHRONODOSE 6MG/1ML VIAL GRC U032949 21.09.2021 28.02.2023  
CELESTONE CHRONODOSE 6MG/1ML VIAL GRC U036453 21.09.2021 28.02.2023  
CELESTONE CHRONODOSE 6MG/1ML VIAL GRC U040374 23.11.2021 30.04.2023  
CELESTONE CHRONODOSE 6MG/1ML VIAL GRC W007135 23.11.2021 30.04.2023  
CELESTONE CHRONODOSE 6MG/1ML VIAL GRC W031166 23.08.2022 31.01.2024  
PROPIOCHRONE 7MG/ML 1ML AMP GRC U025021 20.04.2021 31.03.2023  
PROPIOCHRONE 7MG/ML 1ML AMP GRC U037528 27.09.2021 31.08.2023  
PROPIOCHRONE 7MG/ML 1ML AMP GRC W000687 04.10.2021 30.09.2023  
PROPIOCHRONE 7MG/ML 1ML AMP GRC W007466 31.01.2022 31.12.2023  
PROPIOCHRONE 7MG/ML 1ML AMP GRC W026083 04.07.2022 30.06.2024