«Πέφτει» η θνητότητα λόγω COVID-19 στα νοσοκομεία

You are currently viewing «Πέφτει» η θνητότητα λόγω COVID-19 στα νοσοκομεία

A

Πηγή:virus.com.gr

Η διαχείριση των ασθενών με COVID-19 εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων καλυτέρευσε κατά την πορεία της πανδημίας, σύμφωνα με μελέτη, χάρη στη γνώση και την εμπειρία για αυτή την πολυσυστηματική νόσο.

Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης ΝτάνασηςΜαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα μελέτης που αξιολόγησε τη διακύμανση στο ενδονοσοκομειακό ποσοστό θνητότητας λόγω COVID-19 κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας και δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό JAMA Internal Medicine (D.A. Asch et al. 22 Dec 2020).

Τα δεδομένα προκύπτουν από την αξιολόγηση των στοιχείων για 38.517 ενήλικες που νοσηλεύτηκαν με διάγνωση COVID-19, σε 955 νοσοκομεία των ΗΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020. Ακόμη, αναλύθηκαν ξεχωριστά τα στοιχεία για 27.801 ενήλικες που νοσηλεύτηκαν σε 398 νοσοκομεία, τα οποία νοσήλευαν τουλάχιστον 10 ασθενείς με COVID-19.

Η μελέτη

Πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτη ορίστηκε η ενδονοσοκομειακή θνητότητα εντός 30 ημερών από την εισαγωγή στο νοσοκομείο και η παραπομπή σε κέντρα ανίατων ασθενειών.

Σε ότι αφορά τα στοιχεία του πληθυσμού της μελέτης, το 49% (18.888) ήταν άνδρες, με μέσο όρο τα 70.2 έτη.

Το μέσο ποσοστό ενδονοσοκομειακής θνητότητας λόγω COVID-19 και παραπομπής σε κέντρα παρηγορητικής φροντίδας για τα 955 νοσοκομεία ανήλθε στο 11.8%. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανήλθε στο 15.65% για τα νοσοκομεία με τη χειρότερη απόδοση, ενώ κατήλθε στο 9.06% για τα νοσοκομεία με την καλύτερη απόδοση.

Από την υπο-ανάλυση των 398 νοσοκομείων με τουλάχιστον 10 νοσηλευόμενους με COVID-19, προκύπτει η σημαντική βελτίωση του ποσοστού θνητότητας και παραπομπής σε κέντρα παρηγορητικής φροντίδας μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων 1 Ιανουαρίου με 30 Απριλίου 2020 και 1 Μαΐου με 30 Ιουνίου 2020. Μάλιστα στα 376 (94%) νοσοκομεία η βελτίωση ήταν τουλάχιστον κατά 25%.

Κατά τη πορεία της πανδημίας, το μέσο ποσοστό ενδονοσοκομειακής θνητότητας και παραπομπής σε κέντρα παρηγορητικής φροντίδας στα 398 νοσοκομεία κατήλθε από το 16.6% στο 9.3%. Άξιο λόγου είναι  ότι «έπεσαν» οι διαφορές στα ποσοστά μεταξύ των νοσοκομείων με τη χειρότερη και καλύτερη απόδοση.

Ωστόσο, το ποσοστό θνησιμότητας  είναι σε συνάρτηση και με την επιδημιολογική πορεία της COVID-19 στις ΗΠΑ, όσο αυξανόταν ο αριθμός των κρουσμάτων τόσο αυξανόταν και η θνησιμότητα και αντίστροφα.