ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19

You are currently viewing ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19

Η Φαρμακαποθήκη Απ. Παπανικολόπουλος Α.Ε. , με αίσθημα ευθύνης έναντι των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελατών της και του κοινωνικού συνόλου, εφάρμοσε από την πρώτη στιγμή και με τη μέγιστη σχολαστικότητα όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας και έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα ενημέρωσης και πρόληψης για την εξάπλωση του Κορωνοϊού COVID-19.

  • Διενέργεια τεστ COVID σε μηνιαία βάση στο προσωπικό της εταιρείας.
  • Συχνοί καθαρισμοί των κοινόχρηστων χώρων, όπως αποθήκη φύλαξης φαρμάκων και γραφείων με προηγμένο σύστημα απολύμανσης.
  • Συχνές ενημερώσεις σε τακτά διαστήματα από τον Ιατρό Εργασίας σχετικά με τον κορωνοϊό, τον τρόπο μετάδοσης, τα μέτρα πρόληψης και προστασίας καθώς και παροχή συστάσεων και οδηγιών ατομικής υγιεινής.
  • Τοποθέτηση όλων των μέσων προφύλαξης, όπως ατομικές μάσκες και αντισηπτικά διαλύματα στις εισόδους και εξόδους των εγκαταστάσεων, σε κοινόχρηστους χώρους και στις θέσεις εργασίας.
  • Πρόνοια για την προφύλαξη ευπαθών ομάδων εργαζομένων παρέχοντας ειδικούς χώρους εργασίας και εφοδιασμός όλων με μέσα ατομικής προστασίας.

Όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με τις οδηγίες και συστάσεις των αρμόδιων θεσμικών οργάνων (Υπουργείο Υγείας, Ε.Ο.Δ.Υ, Γ.Γ.Π.Π., Υπουργείο Εργασίας κλπ.), καθώς και με τις ειδικές διατάξεις και ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

☑ Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησής μας.

☑ Προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια όλων, τηρώντας πιστά τις οδηγίες των κρατικών φορέων και την ισχύουσα νομοθεσία

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουμε και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας.