Ευκαιρίες Καριέρας

Στόχος της Διοίκησης της Φαρμακαποθήκης Απ. Παπανικολόπουλος Α.Ε. είναι να προσελκύει και να διατηρεί στελέχη υψηλής απόδοσης µε σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη και να προσλαμβάνει δυναμικούς ανθρώπους, οι οποίοι πιστεύουν στην ομαδική εργασία.

Η σταθερή και αποδοτική εταιρική ανάπτυξη στον φαρμακευτικό κλάδο είναι απόλυτα εξαρτημένη µε την ποιοτική εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση για την εταιρεία μας είναι η δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα στελέχη της να ανταποκρίνονται ευγενικά, γρήγορα και αποτελεσματικά τόσο στους συνεργάτες της και όσο και στους συναδέλφους, ενώ παράλληλα να ενδιαφέρονται για τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, τη διεύρυνση των ικανοτήτων τους και την προσωπική τους εξέλιξη.

 

Για την αποστολή βιογραφικού σας σημειώματος συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:


    Please prove you are human by selecting the key.

    Η Απ. Παπανικολόπουλος Α.Ε.  που εδρεύει στις Ηρώων Πολυτεχνείου 144 , ΤΚ 13675 Αχαρνές – Αθήνα καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς και του βιογραφικού σας σημειώματος, όπως και δια μέσου κάθε άλλης επικοινωνίας που τυχόν απαιτηθεί για την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας με σκοπό την κάλυψη θέσης εργασίας στην εταιρεία.
    Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Απ. Παπανικολόπουλος Α.Ε. με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης εργασίας, για την οποία αποστείλατε το βιογραφικό σας.
    Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ειδικώς εξουσιοδοτημένα από την Απ. Παπανικολόπουλος Α.Ε.πρόσωπα που έχουν δεσμευτεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας.
    Ενημερώνουμε ότι θεωρούμε ως εύλογο χρονικό διάστημα διατήρησης του βιογραφικού σας τα τρία (3) έτη, καθώς ανατρέχουμε στη βάση των βιογραφικών μας μέχρι και τρία χρόνια πριν. Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή του βιογραφικού σας κατά το χρονικό αυτό διάστημα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε γραπτώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας μας, hr@papanikolopoulos.gr